Ντίνα Μπόμπα
  • ΕΛΚΕ
  • Προσλήψεις προσωπικού
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης Προς Σύναψη Μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου Για Ανάθεση Έργου