noindex, nofollow

Το Βαλκανικό Μεσογειακό Οικοσύστημα Διαπεριφερειακής Καινοτομίας για την ωρίμανση και την ενσωμάτωση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων "AGROINNOECO"

Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ Ι. Μητρόπουλος, Καθηγητής

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: INTERREG BALKAN MED

Χρονική Διάρκεια: 01/09/2017 – 31/08/2019 (24 ΜΗΝΕΣ)

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: €905.332 (ΣΥΝΟΛΙΚΟ) / €162.008 (Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Σύντομη περιγραφή: Το έργο θα στηριχθεί στην δυναμικότητα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της Βαλκανικής Μεσογείου, προκειμένου να βελτιωθεί η εδαφική ανταγωνιστικότητα, προωθώντας παράλληλα και υποστηρίζοντας την εμφάνιση των ΜΜΕ, ξεπερνώντας το χάσμα μεταξύ της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων καινοτομίας και των επιχειρηματικών πρακτικών. Το κίνητρο ήταν να προετοιμαστεί το έδαφος για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την περιφερειακή βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

 

Το έργο επικεντρώνεται στον καθορισμό μιας πειραματικής μεθοδολογίας για τη διευκόλυνση της μεταφοράς καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο (συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας / υδατοκαλλιέργειας) υποστηρίζοντας μια δομή για καινοτόμο επιχειρηματικότητα προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των ΜΜΕ μέσω της εφαρμογής ΤΠΕ και κατάρτισης, προκειμένου να αναπτυχθούν προς άλλες αγορές και να εισαγάγουν την καινοτομία σε όλες τις φάσεις του επιχειρηματικού τους κύκλου. Το έργο καλύπτει την έννοια της "προ-επώασης" ως σημαντικού μηχανισμού για την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σε νέους καινοτόμους και υφιστάμενους επιχειρηματίες. Το έργο προβλέπει την καθιέρωση περιφερειακών μηχανισμών καινοτομίας (RIM) / χώρα, που συνιστούν την προσέγγιση 3πλής έλικας (δημόσιος τομέας-ακαδημαϊκή έρευνα-επιχειρηματικότητα), συμπληρωμένη από φορείς χρηματοδότησης και στήριξη των επιχειρήσεων που θα διευκολύνουν τον εντοπισμό, την ωριμότητα και την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών Αγροτροφικού τομέας (συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας / υδατοκαλλιέργειας).

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της καινοτομίας των περιοχών μέσω της απελευθέρωσης του εδαφικού δυναμικού για τη βελτίωση της διακρατικής ικανότητας καινοτομίας του επιχειρηματικού τομέα και την ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος στις περιφέρειες των Βαλκανικών χωρών, όπου δυνητικοί επιχειρηματίες με μια εφικτή επιχειρηματική ιδέα θα υπόκεινται σε πειραματική που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν τα διάφορα εργαλεία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση των ιδεών τους σε μια βιώσιμη επιχειρηματική εκκίνηση. Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής για νέους και υφιστάμενους καινοτόμους επιχειρηματίες, προωθώντας την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω εμπορικής εκμετάλλευσης και ενθαρρύνοντας ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον για την ανάπτυξη και την απασχόληση, υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών, παρέχοντάς τους κατάρτιση και εξάσκηση, προκειμένου να ακολουθήσουν την καινοτόμο επιχειρηματική ανάπτυξη.