Ντίνα Μπόμπα

ARGO - WCET Aware parallelization of Model-Based Applications for Heterogeneous Parallel Systems

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νικόλαος Βώρος
Χρονική Διάρκεια: 01/01/2016-31/12/2018
Εγκεκριμένος Π/Υ: 440.000,00 €
Σύντομη Περιγραφή: Προγραμματισμός - προσέγγιση για συστήματα σε πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές με  εφαρμογή σε αεροναυπηγική και βιομηχανικό αυτοματισμό σε μοντέλα χρονικά κρίσιμων εφαρμογών. Θα εξυπηρετήσει τον χρήστη ώστε να μπορεί να παράγει κώδικα εφαρμογής χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει σε βάθος αρχιτεκτονικές.